>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Τὸ κλείσιμο τῶν στενῶν στὶς συμπληγάδες τῆς μυθολογίας; " "

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Οἱ συμπληγάδες ἢ κυανέες ἢ πλαγκτὲς ἢ Σεντρομάδες πέτρες ἦταν στὴ μυθολογία δύο ἀπόκρημνα βράχια τὸ ἕνα ἀπέναντι στὸ ἄλλο στὸ μέρος ὅπου τελείωνε ὁ Βόσπορος κι ἄρχιζε ὁ Εὔξεινος Πόντος. Οἱ πέτρες ἀνοιγόκλειναν, μιὰ πλησίαζαν μεταξύ τους καὶ μιὰ ἀπομακρύνονταν, μ' ἀποτέλεσμα νὰ ἐμποδίζουν τα πλοία να περάσουν καὶ νὰ τὰ συντρίβουν. Οἱ Συμπληγάδες Πέτρες ἀκινητοποιήθηκαν ἀπὸ τότε πού πρόφτασε νὰ περάσει ἀνάμεσά τους ὀ Ιάσονας με τοὺς ἄλλους Αργοναυτες (bookia.gr).
Καὶ ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα προσπαθοῦνε  τὰ γκάλοπ "νὰ κλειδώσουν καὶ νὰ ξεκλειδώσουν" μὲ  πιθανὴ προσέγγιση τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐδῶ ἐκλογῶν, κάποιοι λίγο  πιὸ πέρα  ἑτοιμάζουν νὰ παίξουν τὸν ρόλο τῶν  "Γεωπολιτικῶν Συμπληγάδων".

Ὅσο ἡ ἔνταση στὴν Οὐκρανία θὰ αὐξάνεται  τόσο οἱ σύμμαχοι θὰ κατανοοῦν ὅτι οἱ οἰκονομικὲς κυρώσεις ἐναντίον τῆς Ρωσίας δὲν προάγουν τὴν συμμόρφωσή της. Καὶ αὐτὸ εἶναι σήμερα ὁρατὸ τὴν ἴδια στιγμὴ πού στὴν....
διεθνῆ εἰδησεογραφία "ἀχνίζει"  ἕνας νέος τύπος κύρωσης μὲ μικτὸ περιεχόμενο οἰκονομικῆς- γεωπολιτικῆς- στρατιωτικῆς ὑφῆς.
Τὸ μοναδικὸ μέτρο στρατιωτικοῦ περιεχομένου, πού θα έχει δυσάρεστες συνέπειες γιὰ τὴ Ρωσία, ἂν ἐφαρμοστεῖ, εἶναι νὰ «παιχτεῖ» τὸ χαρτὶ τοῦ Βοσπόρου.  Νὰ συμφωνήσουν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΤΟΥΡΚΙΑ, νὰ μὴν διέρχονται τὰ πολεμικὰ πλοῖα τῆς Ρωσίας, ἀπὸ τὰ στενά τοῦ Βοσπόρου καὶ νὰ εἶναι ἐγκλωβισμένα στὴ Μαύρη Θάλασσα. Καὶ ἔτσι, νὰ μὴν μπορεῖ ἡ Ρωσία, νὰ ἔχει ναυτικὴ παρουσία στὴν Μεσόγειο. Στὴ περίπτωση αὐτή, θὰ πρέπει οἱ ἀμερικανοὶ νὰ ὑπολογίσουν, ὅλα τα πιθανὰ ἐνδεχόμενα, ὡς ἀντίδραση τῆς Ρωσίας, ἀφού στην προκειμένη περίπτωση πλήττονται καίρια τα Στρατηγικά της συμφέροντα (onalert.gr).
18.03.2014
Νὰ γιατί αὐτὴ τὴν στιγμὴ φαίνεται προσωρινὰ  ἰσχυρὸς ὁ Τοῦρκος ἀκριβῶς γιατί ξέρει νὰ παζαρεύει καλά. Τὸ παραπάνω σενάριο ἐμπλέκει ἄμεσα  τὴν Ἑλλάδα γιατί ὁ Τοῦρκος πρέπει νὰ ἔχει μιὰ ἰσχυρὴ δικαιολογία γιὰ νὰ κλείσει τὰ Στενὰ καὶ πιθανῶς νὰ τὴν βρεῖ μέσα στὸ νομικὸ καθεστὼς τῆς Συνθήκης τοῦ Μοντρὲ  πού διέπει τὴν ναυσιπλοΐα τῶν Στενῶν. Ἀπὸ τὴν ἱστορία τῶν διασκέψεων πού ἀφοροῦν τὰ Στενὰ διαβάζουμε.. Ἡ διάσκεψη στήθηκε στὴν ἑλβετικὴ πόλη Μοντρὲ μὲ διαπραγματευτὲς ἀπὸ τὴ Βρετανία, τὴ Γαλλία, τὴν Ἑλλάδα, τὴ Γιουγκοσλαβία καὶ τὶς τότε χῶρες πού βρέχονται ἀπὸ τὴ Μαύρη Θάλασσα. Στὶς 20 Ἰουλίου 1936, ὑπογράφτηκε ἡ συνθήκη. Ἡ Τουρκία ἀποκτοῦσε πάλι τὸ δικαίωμα νὰ ὀχυρώσει τὰ στενά τοῦ Βοσπόρου καὶ τῶν Δαρδανελίων.
Σὲ περίπτωση πολέμου, ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύει τὴ διέλευση πολεμικῶν πλοίων. Ἄν, ὅμως, δὲ μετέχει στὸν πόλεμο, δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύσει τὴ διέλευση ναυτικῶν δυνάμεων πού ἐκτελοῦν ἀπόφαση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν (τοῦ ΟΗΕ πλέον) ἢ δυνάμεων πού ἀνήκουν σὲ κράτος μὲ τὸ ὁποῖο ἔχει ὑπογράψει συνθήκη ἀμοιβαίας βοήθειας (π.χ. χώρας μέλους τοῦ κατοπινοῦ ΝΑΤΟ). Τὰ Στενὰ (historyreport.gr)
Δηλ. ἡ Τουρκία πρέπει νὰ ἐμπλακεῖ πολεμικὰ μὲ κάποια γειτονικὴ κυρίως τῶν ΣΤΕΝΩΝ  χώρα γιὰ νὰ ἔχει τὴν δικαιολογία νὰ κλείσει τὰ Στενά.
Βουλγαρία ἢ Ἑλλάδα τί  πιθανότητες  ἔχουν νὰ ἐμπλακοῦν;
Βουλγαρία .. σημειώσατε “South Stream”
Μιὰ ἐνδεχόμενη ἀναστολὴ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τοῦ σχεδίου ἀγωγοῦ ἀερίου “South Stream” γιὰ τὴ διανομὴ ρωσικοῦ ἀερίου στὴν Εὐρώπη παρακάμπτοντας τὴν Οὐκρανία δὲν θὰ ἐπηρεάσει τὴν ὑλοποίησή του, δήλωσε σήμερα ὁ ρῶσος ὑπουργὸς Ἐνέργειας Ἀλεξάντρ Νόβακ.
Ἑλλάδα… σημειώσατε ΑΟΖ Κύπρου- Ἑλλάδος – Καστελόριζο
Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου, (ἐφημερίδες Milliyet,καὶ τῆς φιλοκυβερνητικῆς Yeni Safak), ἡ Τουρκία σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία, Shell, προχωρεῖ στὴν μόνιμη ἐγκατάσταση πλατφόρμας ἄντλησης πετρελαίου, τὴν ὁποία μάλιστα ἔχει ὀνομάσει χαρακτηριστικά, «Ἐθνικὴ Πλατφόρμα», (Milli platforme), ἀνοιχτά τοῦ λιμένα τῆς Ἀττάλειας, στὰ ὕδατα τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου ὅπου ὅπως εἶναι γνωστὸ ὑπάρχει ἔντονη…ἀμφισβήτηση γιὰ τὴν κυριαρχία τῆς θαλάσσιας περιοχῆς  (Μαΐου 14, 2014 Νίκος Χειλαδάκης).
Μετὰ  ταῦτα ποιὰ Πόρτα τῶν Στενῶν κλείνουν οἱ Τοῦρκοι, αὐτὴ πού βλέπει Μαύρη Θάλασσα ἢ αὐτὴ πού βλέπει Αἰγαῖο; Φυσικὰ δὲν εἶναι τρελοὶ νὰ τὶς κλείσουν καὶ τὶς δύο γιατί θὰ αὐτοπαγιδευθοῦνε. Τὰ Στενά των Δαρδανελίων (Ἑλλήσποντος) θὰ τὰ ἀφήσουν ἀνοικτὰ γιὰ νὰ δρομολογοῦν καταστάσεις στὸ Αἰγαῖο καὶ  σὲ περίπτωση ἀνάγκης νὰ δεχτοῦν βοήθεια ἀπὸ τοὺς συμμάχους τους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ ἔχουν παζαρέψει τὸ ἐνδεχόμενο αὐτό.
Γιὰ ὅποιο λόγο τελικὰ ἀποφασίσουν νὰ κλείσουν τὰ Στενὰ θὰ σφραγίσουν πιθανῶς   "μὲ ἕνα τυχαῖο ναυάγιο"  αὐτὰ πού βλέπουν πρὸς πλευρὰ Κριμαίας.
Ἡ Πόρτα πού θὰ κλείσουν ὀνομάζεται ὁ Φάρος τῆς Ρούμελης ἢ Ρούμελη Φενερὶ ἢ Τούρκελι Φενερὶ  καὶ εἶναι τὸ τελευταῖο ἄκρο τοῦ Βοσπόρου ἐπὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἀκτῆς  βγαίνοντας  στὸν Εὔξεινο Πόντο.  Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ ὑπάρχων οἰκισμὸς ὀνομαζόταν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Φαναράκι καὶ ἡ  Ἑλληνικὴ Μυθολογία στὸ σημεῖο αὐτὸ προσδιορίζει τὶς Συμπληγάδες Πέτρες πού ἀντιμετώπισαν οἱ Ἀργοναῦτες.
Ο Στράβων, ὀ Ηρόδοτος καὶ ὀ Ευριπίδης πιστευαν πώς οἱ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ  ἦταν ἡ εἴσοδος τοῦ Βοσπόρου απο τον Εύξεινο Πόντο. Ο Πλίνιος, ἐπαναλαμβάνοντας τὶς ἀπόψεις τῶν προηγουμένων, τὶς ταυτίζει μὲ τὶς νήσους Φανάρι, καὶ ἐξηγεῖ ὅτι «ἡ ἱστορία ὀφείλεται στὸ ὅτι χωρίζονται ἀπὸ πολὺ μικρὸ διάστημα, ὥστε ἀπὸ τοὺς εἰσερχόμενους στὴ Μαύρη Θάλασσα πού τοὺς ἔβλεπαν καθέτως φαίνονταν δύο, καὶ μετά, ὅταν ἡ ὀπτικὴ γωνία γινόταν λίγο πλάγια, ἐμφανίζονταν σὰν νὰ κινοῦνται καὶ νὰ ἑνώνονται σὲ ἕνα σῶμα».
Σημειολογικὰ καὶ πάλι ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία βρίσκεται  μπροστὰ μας διαχρονικὰ ἀλλὰ μὲ ἄλλους πρωταγωνιστές.
Πιθανῶς τὸν ρόλο τῶν "Γεωπολιτικῶν Συμπληγάδων"   νὰ τὸν παίζουν οἱ Τοῦρκοι καὶ τὸν ρόλο τῶν  "Ἀργοναυτῶν" οἱ Ρῶσοι σὲ ἀντίστροφη πορεία.
Πρὶν παίξουν αὐτὸ τὸν ρόλο τοὺς οἱ Τοῦρκοι δὴλ νὰ ἐμπλακοῦν σοβαρὰ στὴν διαμάχη μεταξὺ Δύσης- Ρωσίας, πρέπει νὰ σκεφτοῦν σοβαρὰ τὸν Φινέα ,τὸν Ἰάσονα , τὴν Ἀργὼ καὶ τοὺς Ἀργοναῦτες πού ἔχουν νὰ διανύσουν τὶς παρακάτω ἀποστάσεις αὐτὴ τὴν φορὰ ἀνάποδα.
 Α. Σεβαστούπολη- Φάρος τῆς Ρούμελης = 270,50 ναυτικὰ μίλια.
Β. Φάρος τῆς Ρούμελης – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ = 27, 5 χιλιόμετρα δὴλ σὰν κάτι περίπου Πειραιᾶς – Ἅγιος Στέφανος.
Προλαβαίνουν ἄραγε νὰ μετατρέψουν τὶς ὄμορφες ἀμμουδιὲς τῆς Μαύρης Θάλασσας  δίπλα στὸ  Φάρο τῆς Ρούμελης ἢ Ρούμελη Φενερὶ  καὶ νὰ τὶς κάνουν σὰν τὶς ὄχθες τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς τοῦ Ἔβρου;
Οἱ  οἰκονομικὲς συμπληγάδες τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας καὶ τὰ ἄδικα αἵματα τῶν ἀθώων τῆς Συρίας ἐνεργοποιοῦν ἤδη τὶς γεωπολιτικὲς συμπληγάδες γιὰ τοὺς  μεγάλους της ἀνθρωπότητας.
πηγή
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ