>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Τὸ κλειδὶ τῆς Κριμαίας ἀνοίγει δρόμους "φωτιάς"-Πρῶτα ὅμως στὰ δικά μας. "Κοντὸς ψαλμὸς ἀλληλούια"! Πῶς θὰ σταθεῖ ὁ Ἕλληνας μπροστὰ στὶς κάλπες; Ραγιὰς ἢ Λεύτερος; Σκλάβος ἢ Ρωμηός; " "

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πρῶτα ὅμως στὰ δικά μας. "Κοντὸς ψαλμὸς ἀλληλούια"! Πῶς θὰ σταθεῖ ὁ Ἕλληνας μπροστὰ στὶς κάλπες; Ραγιὰς ἢ Λεύτερος; Σκλάβος ἢ Ρωμηός; Ὅπως ὅμως καὶ ἂν σταθεῖ ἡ ἱστορία θὰ βρίσκεται ἐκεῖ καὶ θὰ τὸν κρίνει… γιατί πάντα ἦταν ο "καταλύτής" της καὶ ὁ "ἐπιταχυντής" τῶν ἐξελίξεών της. Ἂν ἐμεῖς φωνάξουμε "μολῶν λαβὲ" τότε δὲν θὰ ἀργοπορήσει ὁ πνευματικὸς ἀποῆχος τῆς ἀπόφασης νὰ μᾶς φωνάξει "λάβετε- φάγετε ἀπὸ τὸν ἀμύθητο πνευματικὸ θησαυρὸ ποὺ θέλουν νὰ σᾶς τὸν συλήσουν ὁλοκληρωτικά".

Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε πάλι τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν λεβεντιὰ τῶν προγόνων μας. Τὰ πράγματα πλέον τρέχουν μὲ μεγάλες ταχύτητες καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ προσεγγίζουμε ἔξω ἀπὸ τὸ παραμύθι τῆς "εἰκονικῆς πραγματικότητας". Μποροῦμε ἄραγε νὰ τὸ κάνουμε μὲ τὶς πτωχὲς δυνάμεις μας; Ἀπὸ μόνο του τὸ γεωπολιτικὸ σκηνικὸ διαμορφώνει νέους ἄξονες καὶ δρόμους… Καὶ τί δρόμους; ΔΡΟΜΟΥΣ ΦΩΤΙΑΣ!!
Μὲ τὴν πρόσφατη προσάρτηση τῆς Κριμαίας στὴν Ρωσικὴ ἐπικράτεια , οἱ ἀποστάσεις μειώθηκαν δραματικὰ γιὰ....
 κάποιους καὶ ἡ χερσόνησος τῆς Ταυρίδας μὲ τὴν τρομακτικὴ ἐνίσχυση τῆς ἀεροπορικῆς δύναμης πυρὸς σὲ λίγο καιρὸ καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς διαμορφούμενες συγκυρίες θὰ μοιάζει σὰν "ταῦρος μέσα στὸ ὑαλοπωλείω" τῆς Μαύρης Θάλασσας. "Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς οὐκρανικῆς ἐφημερίδας «Kyiv Post», ἡ Ρωσία ἀνέπτυξε… στὴν Κριμαία δεκάδες μαχητικὰ ἀεροσκάφη (τύπου Mig-29 καὶ Su-27, καθὼς ἐπίσης καὶ βομβαρδιστικὰ ἀεροσκάφη τύπου Tupolev Tu-22! Σεβαστούπολη- Κωνσταντινούπολη = 537,79 χὶλ ἢ 334,97 ναυτικὰ μίλια κατὰ προσέγγιση. Διάρκεια πτήσης = 40 λεπτὰ περίπου. Χαρακτηριστικό τοῦ κλίματος ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ εἶναι τὸ πρωτοσέλιδό της τουρκικῆς ἐφημερίδας, Aksam, (7/5),ποὺ περιγράφει μὲ ἔντονα χρώματα τὴν ποιοτικὴ καὶ ποσοτικὴ ἀναβάθμιση τοῦ ρωσικοῦ στόλου τῆς Μαύρης θάλασσας.
Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ ἔχει ἀνησυχήσει ἔντονα τὴν Ἄγκυρα εἶναι, ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ὅτι ἡ ἀντιπαράθεση μεταξύ της τουρκικῆς καὶ τῆς ρωσικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας μεγαλώνει συνεχῶς σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἔνταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν περιοχὴ ἐξ’ αἰτίας τῶν γεγονότων τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ρωσικῶν καταγγελιῶν πρὸς τὴν Τουρκία γιὰ παραβίαση τῆς συνθήκης τοῦ Μοντρὲ σχετικὰ μὲ τὴν διέλευση ἀπὸ τὰ Στενά των ἀμερικανικῶν πολεμικῶν πλοίων μὲ κατεύθυνση τὴν Μαύρη Θάλασσα" (olympiada Μαΐου 7, 2014 Νίκος Χειλαδάκης). Ἀντὶ γιὰ "ἐνεργειακοὺς διαδρόμους" σύντομα καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ δοῦμε πρῶτα "πολεμικοὺς διαδρόμους".
 Ἡ στρατιωτικὴ μηχανὴ τῆς Τουρκίας ἤδη καὶ εἶναι λογικὸ νὰ ἀναθεωρεῖ τὸ ἀμυντικὸ δόγμα τῆς κὰθ ὅτι ὅλες οἱ "ὄμορφες ἀμμουδιές" τῆς Μαύρης Θάλασσας εἶναι ὑποψήφιες νὰ μετατραποῦν σὲ "ΑΚΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑΣ". Μποροῦν νὰ κάνουν τὶς ἀμμουδιὲς αὐτὲς νὰ μοιάζουν μὲ τὶς ὄχθες τοῦ Ἔβρου; Δὲν μπορεῖ διαφορετικὰ νὰ ἐξηγηθεῖ ὁ φόβος τοῦ ἱστορικοῦ Halik Inalcik, ποὺ χαίρει μεγάλης ἐκτίμησης στὴν Τουρκία ποὺ ἐπισήμανε τὸν μεγάλο κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ Τουρκία ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στὴ Οὐκρανία. Ἰσχυριζόμενος ταυτόχρονα ὅτι ἡ Οὐκρανικὴ κρίση ἔχει σὰν βασικὸ στόχο τὴν ἴδια τὴν Τουρκία καὶ κυρίως τὴν τουρκικὴ κυριαρχία τῶν Στενῶν καὶ τοῦ Βοσπόρου. Ὑποστηρίζοντας μάλιστα ὅτι ὁ βασικὸς στόχος τῶν Ρώσων εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη (veteranos.gr).
Γιὰ νὰ σβήσουν μία μεγάλη φωτιὰ ἔστω καὶ προσωρινὰ (βλ. Οὐκρανία) ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ καψαλίσει τὴν ἴδια τὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη τῶν ἰσχυρῶν οἰκονομιῶν πιθανῶς κάποιοι νὰ προτείνουν τὸ ἄναμμα περιφερειακῶν γειτονικῶν ἑστιῶν πυρὸς καὶ μάλιστα πρὸς τὸν ὑποβαθμισμένο οἰκονομικὰ Νότο ( βλ. ΝΑ Μεσόγειο, Στενὰ κ.α.).
Μήπως ἡ Κριμαία εἶναι τὸ κλειδὶ ποῦ θὰ ἀνοίξει τὶς "ἀρχὲς τῶν ὠδινῶν" γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα; Και τί εἶναι «αἱ ἀρχαὶ τῶν ὠδίνων»; -
Καὶ πότε θὰ γίνουν;
- Ποιὸ τέλος θὰ ἔχει ἡ Πόλις μας (Κωνσταντινούπολη), αὐτὴ ἡ νέα Ἱερουσαλήμ;
Τί θὰ γίνουν οἱ σεβάσμιοι ναοί;
 Τί θὰ γίνουν οἱ θεῖοι σταυροί, οἱ ἅγιες εἰκόνες καὶ τὰ ἱερὰ βιβλία;
Ποῦ θὰ ἀσφαλισθοῦν τὰ λείψανα τῶν ἁγίων; Ἐξήγησέ μου, σὲ παρακαλῶ! Ξέρω ὅτι γιὰ σένα καὶ τοὺς ἁγίους, ποὺ εἶναι ὅμοιοι μ’ ἐσένα, εἶπε ὁ Θεός: «Ὑμὶν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν». Πόσο μάλιστα τὰ μυστήρια τοῦ κόσμου!
- Ἡ Πόλης αὐτή, ἀποκρίθηκε ὁ μακάριος, ποὺ κατέχει τὰ πρωτεῖα ἀνάμεσά σε πολλὲς ἄλλες πόλεις καὶ ἔθνη, θὰ μείνει ἀπόρθητη καὶ ἐλεύθερη. Τὴν φυλάει ἡ Θεοτόκος «ἐν τῇ σκέπη τῶν πτερύγων της», καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες της θὰ παραμείνει ἄτρωτη. Πολλὰ ἔθνη θὰ πολιορκήσουν τὰ τείχη της, ἀλλὰ ἡ δύναμίς τους θὰ συντριβεῖ, καὶ θ’ ἀναχωρήσουν ντροπιασμένα. Ἀπ’ αὐτὴ θὰ πλουτίσουν πολλοὶ καὶ θὰ ἀπολαύσουν τὰ ἀγαθά της.
- Ὡστόσο κάποια προφητεία λέει ὅτι θὰ τὴν ἀλώσουν οἱ Ἀγαρηνοὶ καὶ θὰ σφάξουν μὲ τὸ μαχαίρι τοὺς πλήθους λαοῦ. Ἐγὼ ὅμως πιστεύω ὅτι θὰ εἰσορμήσει καὶ τὸ ξανθὸ γένος, τοῦ ὁποίου ἡ ὀνομασία ἀρχίζει ἀπὸ τὸ δέκατο ἕβδομο γράμμα τῆς ἀλφαβήτου (Ρ). Θὰ μπεῖ λοιπὸν καὶ θὰ κατακόψει, καὶ θὰ στρώσει τοὺς ἁμαρτωλοὺς στὸ ἔδαφος. Ἀλλοίμονό του ὅμως ἀπὸ τὰ δύο ὁμογενῆ ἔθνη. Τὰ ὅπλα τους θὰ εἶναι γρήγορα σὰν τὸν ἄνεμο, καὶ καταστροφικὰ σὰν κοφτερὸ δρεπάνι, ποὺ κόβει τὸ θέρος τὰ γεννήματα. Τὰ ὅπλα αὐτὰ δὲν θὰ ἀναχαιτίζονται, ἀλλ’ ὅμως μετὰ θὰ διαλύονται. (Πηγή: βίος τοῦ ὁσίου Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, τέλη 9ου ἀρχὲς 10ου αἱ. μ.Χ.) 
Ἄντε λοιπὸν ἐμεῖς δὲν πιστεύουμε στὶς θεόπνευστες ρήσεις τῶν Πατέρων μας ὅπως τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ κατὰ Χριστοῦ σαλοῦ ποὺ περιέγραψε ἀπὸ τὸν 9ο αἰώνα τὶς δύο ἁλώσεις τῆς Πόλης, μία ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ μία ἀπὸ τοὺς Ρώσους καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς δεύτερους μὲ πρωτόγνωρα ὅπλα. Ἄντε λοιπὸν καὶ δὲν πιστεύουμε καὶ στὰ λεγόμενα τοῦ Γέροντος Παισίου.
 Ἔλα ὅμως ποὺ τὶς προφητεῖες αὐτὲς τὶς διάβασαν καλὰ οἱ γείτονές μας καὶ σήμερα μὲ τὰ ἐξελισσόμενα γεγονότα αἰσθάνονται τὶς καυτὲς ἀνάσες τοῦ Βορρᾶ.
 Γιὰ αὐτὸ καὶ παραμυθιάζονται μὲ ἐκδηλώσεις ποὺ θέλουν νὰ στήσουν ἀνήμερά της 29ης Μαΐου καὶ νὰ μετατρέψουν τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ σὲ τζαμί.
Ἕνα ἰσοδύναμο πνευματικὸ πλῆγμα τοὺς πρέπει … Ἡ φημιζόμενη Ἁγιοποίηση τοῦ Γέροντος Πατρὸς Παισίου νὰ γίνει ἀνήμερά της πρώτης Αλωσης γιὰ νὰ σηματοδοτήσει τὴν… καὶ νὰ παρηγορήσει ἁγιοπνευματικά.
 Τὸ Χριστεπώνυμο Πλήρωμα ἀναμένει…
ΥΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΝΕΒΑΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ.....................................
ΠΗΓΗ
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ