>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ψηφίστε γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὄχι σὰν ζόμπι ἀλλὰ σὰν ζωντανοὶ Ἕλληνες...Λίγο πρὶν τὴν ΕΞΟΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ " "

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Λίγο πρὶν τὴν ΕΞΟΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Τα δῆθεν ἀδιέξοδα εἶναι μόνο γιὰ τοὺς πεθαμένους ἀπὸ τώρα καὶ δυστυχῶς κυκλοφοροῦν πολλοὶ ἀπὸ δαύτους ἀναμεταξύ μας.

Σιγὰ-σιγὰ μὴν σπρώχνεστε, θὰ βγοῦμε ὅλοι… ἀπὸ τὴν μετεκλογικὴ ζαλάδα καὶ κυρίως νὰ μὴν μπουσουλᾶμε, ἀλλὰ νὰ σηκωθοῦμε ὀρθὰ καὶ ἄφοβα γιατί αὐτὸ ταιριάζει τουλάχιστον σὲ ἀπογόνους ἡρώων καὶ μαρτύρων ἔστω καὶ ἂν τὸ ξεχνᾶμε πρὸς στιγμήν. Σχεδὸν ὅλοι μας θὰ κατεβοῦμε ἀπὸ τὴν ἴδια σκάλα καὶ θὰ  βγοῦμε ἀπὸ τὴν ἴδια πόρτα κινδύνου. ΠΟΙΑ ΟΜΩΣ;
Τὰ ψέματα κάποια ὥρα τελειώνουν καὶ οἱ ψεῦτες γιὰ νὰ δικαιολογηθοῦν δείχνουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Τότε εἶναι ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ "ἀγαθὸς λαὸς τῶν προεκλογικῶν ὑποσχέσεων" μετεωρίζεται ἀνάμεσα στὶς φαντασιώσεις του γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση καὶ μεταξύ τῆς πρώτης εὐκαιριακής σκάλας καὶ ἐξόδου κινδύνου ποὺ θὰ τοῦ παρουσιάσουν μπροστά του.
Πρῶτα ὡς γνωστόν μᾶς "ψάρωσαν". Μετὰ ἦρθαν τὰ "σωτήρια" ΔΙΕΞΟΔΑ μὲ τὰ "λαοφάγα" μνημόνια καὶ ἀκολουθοῦν "λαοκτόνα" μετεκλογικὰ δῆθεν πολιτικὰ ΑΔΙΕΞΟΔΑ. Ἐὰν μᾶς ἐπιβάλλουν δῆθεν ἀδιέξοδα δικά τους ἐμεῖς θὰ....
προτιμούσαμε πραγματικὰ δικά μας "δημοκρατικὰ ἀδιέξοδα" γιατί ἀπὸ αὐτὰ μπορεῖ νὰ προκύψουν ἐξ ἀνάγκης γνήσιες-παστρικὲς λύσεις ὑπὲρ τοῦ Λαοῦ. Ἡ Ἔξοδος κινδύνου τῶν τοκογλύφων εἶναι σίγουρα παγιδευμένη καὶ καλὸν εἶναι νὰ μὴν προτιμήσουμε νὰ περάσουμε ἀπὸ ναρκοπέδιο σὲ ναρκοπέδιο.
Οὐσιαστικὰ ἡ στρατηγικὴ ποὺ χαράχθηκε σὲ βάρος μᾶς ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν σχέση ἀλλεπάλληλων ναρκοθετημένων  γεγονότων.
ΔΙΕΞΟΔΑ (μνημόνια)-ΑΔΙΕΞΟΔΑ (ἐκβιασμῶν)-ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ =παγίδες.
Α΄ γύρος αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν καὶ ὅλοι εἶναι προβληματισμένοι δίχως νὰ βλέπουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπὸ καιρὸ θλιμμένη. Προγνωστικά τοῦ Β΄ γύρου καὶ εὐρωεκλογῶν: το μπέρδεμα τοῦ μπερδέματος, διακαὴς πόθος τοῦ τοκογλυφικοῦ μηχανισμοῦ ποὺ ἐλέγχει τὶς χρηματικὲς ροὲς  στὴν Ἑλλάδα.
Τὸ τεχνητὸ πολιτικὸ ἀδιέξοδο εἶναι ὁ πλέον φιλόδοξος σχεδιασμὸς γιὰ τὴν τελικὴ ἐφαρμογὴ ποὺ λέγεται ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
"Καλώς τὰ λοιπὸν τὰ ἀδιέξοδα", θὰ ζήσουμε  καὶ μὲ αὐτά, ἴσως νὰ ξυπνήσουμε καὶ νὰ ὡριμάσουμε πολιτικὰ γιατί πέρασε μιὰ ὁλόκληρη μεταπολίτευση καὶ εἴμαστε ἀκόμα "ἄγουροι" πολιτικά. Ὄχι μόνο "ἄγουροι" ἀλλὰ καὶ τυφλοὶ στὸ νὰ διακρίνουμε τὸ πνεῦμα τῆς προδοσίας ποὺ μᾶς περισφίγγει ἀποπνικτικά.
25 Μαίου, Εὐρωεκλογὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ Ἐκλογὲς στὴν Οὐκρανία. Δύο μὴ πρὸς τὸ παρὸν διαχειρίσιμα προβλήματα ἴσης βαρύτητος. Ἡ μὲν πρώτη χώρα διαθέτει ἄφθονη παρθένα ἐνέργεια δίχως νὰ τὴν πειράξουν ἀκόμα τὰ γεωτρύπανα καὶ δίχως νὰ ἔχουν στηθεῖ ἀγωγοὶ μεταφορᾶς πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἡ δὲ δεύτερη χώρα δὲν διαθέτει ἐνέργεια ἀλλὰ ἔχει πυκνὸ δίκτυο ἀγωγῶν πρὸς τὴν  Εὐρώπη.  Καὶ ἐδῶ ξεκινάει τὸ "δούλεμα"… ἀπὸ τοὺς ξένους.
"Χώρα ζόμπι" χαρακτήρισε τὴν Ἑλλάδα ὁ διάσημος συγγραφέας, blogger καὶ ἰδιοκτήτης ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς γνώμης στὶς ΗΠΑ, Stephen Lendman. Ὁ συγκεκριμένος συγγραφέας ποὺ ἔχει σημαντικὴ ἐπιρροὴ στὶς ΗΠΑ συγκρίνει τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν Οὐκρανία καὶ θεωρεῖ ὅτι "Μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ ἡ Οὐκρανία σὰν τὴν Ἑλλάδα: Μία χώρα ζόμπι" ("The loan guarantees a Greek-style depression. Greece is a zombie country. Ukraine faces the same thing,")
Συγκεκριμένα σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο Ria Novosti ἀναφορικὰ μὲ τὸ δάνειο τοῦ ΔΝΤ  πρὸς τὴν Οὐκρανία τονίζει ὅτι "Τὸ δάνειο ἐγγυᾶται μία κατάθλιψη ἑλληνικοῦ τύπου. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιὰ χώρα-ζόμπι. Ἡ Οὐκρανία πλέον ἀντιμετωπίζει τὴν ἴδια ἐξέλιξη" (defencenet.gr 29/03/2014).
Σύμφωνα μὲ τὸν ἀνωτέρω σχολιαστῆ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἤδη μιὰ χώρα ζόμπι, ἄρα καὶ ἡ δημοκρατία της εἶναι ζόμπι καὶ φυσικὰ οἱ πολίτες της ψηφίζουν σὰν ζόμπι. Τί ἰσχύει τελικά; Ὅταν στὰ ζόμπι παρουσιάσεις δῆθεν ἀδιέξοδα τότε τοὺς ἀνοίγεις καὶ μιὰ μοναδικὴ ἔξοδο κινδύνου καὶ τοὺς ὁδηγεῖς στὴν "κακιὰ σκάλα".
Στοὺς ζωντανοὺς ὅμως, δηλ. σὲ αὐτοὺς ποὺ μέσα τους τρέχει ζεστὸ αἷμα γιὰ ΧΡΙΣΤΟ, Πατρίδα καὶ συνάνθρωπο-ΠΛΗΣΙΟΝ, ἂν τοὺς παρουσιάσεις ἀδιέξοδα, τότε αὐτὸ γίνεται εὐκαιρία γιὰ νὰ βροῦνε ζωντανὲς λύσεις. Λύσεις ὁλότελα δικές τους ἐπιλέγοντας μάλιστα καὶ  τὴν δικιά τους ἀσφαλῆ ΕΞΟΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
Μὴν ἀκοῦτε τί μᾶς λένε οἱ ξένοι.
Ψηφίστε γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὄχι σὰν ζόμπι ἀλλὰ σὰν ζωντανοὶ Ἕλληνες. Τὰ ἀδιέξοδα εἶναι μόνο γιὰ τοὺς "πεθαμένους" ἀπὸ τώρα καὶ δυστυχῶς κυκλοφοροῦν πολλοὶ ἀπὸ δαύτους ἀναμεταξύ μας.
ΠΗΓΗ
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ