Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

ὉΜητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καλεῖ τὸν λαὸν εἰς εἰρηνικὴν ἐπανάστασινΑναδημοσίευση απο το πρωτοσέλιδο του "Ορθόδοξου τύπου" -Eφημ. 1820 (19 Φεβρουαρίου 2010)
Παρέμβασιν εἰς τὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ δρώμενα ἔκανε μὲ πολυσέλιδον ἀνακοίνωσίν του ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.Ὁ Μητροπολίτης θεωρεῖ ὑπεύθυνον διὰ τὴν σημερινὴν κατάστασιν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὑποτίμησιν καὶ παραθεώρησιν τῆς ἀνθρωπίνης σχέσεως, τὸν στυγνὸν ἀτομοκεντρισμόν, τὴν κομματοκρατίαν, τὸν προκατασκευασμένον πολιτικὸν λόγον, τὴν ἀναγκαστικὴν συμπόρευσιν μὲ τὸν ἀριστερὸν λόγον, ἄλλως ἀπορρίπτεσαι, τὰ ἐγκλήματα τοῦ «λευκοῦ κολλάρου», τὰ ὁποῖα μένουν ἀτιμώρητα, ἐνῶ τὴν ἰδίαν στιγμὴν φυλακίζονται ἄνθρωποι διὰ ἐλάχιστα χρέη, τοὺς αἰσχροὺς νόμους, διὰ τῶν ὁποίων προάγεται ὁ γκαγκστεριμός, τοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται μόνον διὰ τὴν ἐπανεκλογήν των, τὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα συμπεριφέρονται ὡς νεοσουλτάνοι καὶ τὸ Σιωνιστικὸν τέρας.

Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ ἀνακοινωθέντος τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Πειραιεύς 9 Φεβρουαρίου 2010

Παρακολουθῶν ἀρκετό καιρό τώρα τήν ἐκφραζομένη ἀγωνία πολλῶν εἰδημόνων καί μή στόν
ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο γιά τήν λεγομένη οἰκονομική κρίση πού μαστίζει τόν πλανήτη καί ἀπει-
λεῖ καί τή χώρα μας καθώς καί τά κυβερνητικά σενάρια ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς ἀσφυξίας καί
τίς ἀναλύσεις τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως, σάν ἕνας ἁπλός πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας καταθέ-
τω δημόσια κάποιες σκέψεις μου,πού ἀσφαλῶς δέν διεκδικοῦν τό ἀλάθητο, ἀλλά πού πιστεύω ὅτι
ἐκφράζουν καί τήν συλλογιστική καί ἄλλων:
1. Στήν σημερινή ἐποχή ὑπάρχει ὑποτίμηση καί παραθεώρηση τῆς ἀνθρώπινης σχέσης, ἕνας στυγνός
ἀτομοκεντρισμός πού παρακάμπτει τήν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά κοινωνεῖ μέ τόν ἄλλον ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί ὄχι ὡς ἀριθμό ἤ ὡς χρηστικό ἀντικείμενο. Ἡ ἑλληνική κοινωνία ἐφαρμόζει ἕναν πρωτογονισμό πού διαχέεται ἀπό τά πρότυπα καί τούς θεσμούς μέ κοσμοείδωλο τόν ἀτομοκεντρισμό καί διαπλάθεται στά σχολεῖα της. Ἡ κοινωνία ὑποφέρει ἀπό ἔλλειψη νοήματος καί βαθύτατη δυσφορία.
Εἶναι πρωτοφανές νά βλέπει κανείς ἀνθρώπους χωρίς ἐλπίδα καί χωρίς ἐσωτερική οὐσιαστική χαρά.Ὁπολιτικός λόγος ἀπό τήν ἄλλη εἶναι προκατασκευασμένος γιά τήν προώθηση τοῦ “προϊόντος” πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἐπανεκλογή τοῦ κόμματος. Σήμερα ἄν θέλεις νά κατοχυρώσεις τό ἐγώσου, χρειάζεται νά κάνεις ὅτι εἶσαι φαινομενικά ἀριστερός γιατί ἀλλιῶς κινδυνεύεις νά χαρακτηρισθεῖς ἀναχρονιστικός, συντηρητικός, πατριδοκάπηλος, ξενοφοβικός, ἀποστεωμένος, γραφικός καί ἄλλα τέτοια βαρύγδουπα. Ὁ ἄνθρωπος χωρίς ἐπίγνωση τῆς γλώσσας του εἶναι
ἄνθρωπος χωρίς σκέψη καί σήμερα ζοῦμε τήν πλήρη ἀποδιοργάνωση τῆς γλώσσας μας, πού δέν κομίζει πλέον οὐσιαστικό νόημα.
2.Ἡ κακοδαιμονία τοῦ ἑλληνικοῦ γίγνεσθαι ἀποδίδεται ἀνεπέρειστα ἀπό τούς πληρωμένους καί στρατευμένους κονδυλοφόρους στό ὑπερτροφικό κράτος πού ὅμως βάσει τῶν ἐπισήμων στοιχείων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στοιχίζει στήν Ἑλλάδα μόνο 11% τοῦ Α.Ε.Π. ἐνῶ τό ἴδιο κράτος στή Γαλλία στοιχίζει 25% καί συγκριτικά μέ τά λοιπά κράτη τῆς Ε.Ε. εἶναι τό φθηνότερο,ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή κανείς δέν διαμαρτύρεται ὅσο θά ἔπρεπε γιά τήν φορολογική ἀτέλεια τῶν ὑψηλῶν εἰσοδημάτων καί τῶν πάντοτε κερδοφόρων τραπεζιτικῶν δῆθεν ἱδρυμάτων. Θεσμοθετημένα μέ αἰσ -
χρούς νόμους προάγεται ὁ γκαγκστερισμός τῶν μεγάλων εἰσοδημάτων πού τούς παρέχεται ἡ δυνατότητα μέσα ἀπό ὑπεράκτιες (off shore) ἑταιρίες γιά ξέπλυμα χρήματος καί τοποθέτηση τῶν κεφαλαίων τους στό ἐξωτερικό. Προωθεῖται καί μένει ἀτιμώρητο τό ἔγκλημα τοῦ“λευκοῦ κολλάρου”, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή φυλακίζονται ἄνθρωποι γιά χρέη ὀλίγων εὐρώ. Ἀγοράζουν οἱ μεγαλοκαρχαρίες τοῦ συστήματος τό πετρέλαιο 70 δολλάρια τό βαρέλι, τό πωλοῦν διπλάσια καί κάνουν δωρεές μέ ψιχία τῶν κλοπιμαίων πού ἐκπίπτουν ἀπό τήν φορολογική τους δήλωση καί ἀνακηρύσσονται
καί ἐθνικοί εὐεργέτες. Ὅλες οἱ πολιτικές παρατάξεις καταγγέλλουν τόν ἐπαίσχυντο καί ἀντιδημοκρατικό νόμο “περί εὐθύνης ὑπουργῶν” πού παραγράφει κακουργήματα ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ καί ὑπό τό καθεστώς ἀφόρητης πολιτικῆς σκοπιμότητας καί ἰδιοτέλειας, κανείς ὅμως δέν τόν καταργεῖ τουλάχιστον μέχρι αὐτή τή στιγμή. Δισεκατομμύρια ἄλλαξαν χέρια ἐπί “βαναύσῳ ζημίᾳ”
τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μέ τά ἀπό ὅλους ὁμολογημένα σκάνδαλα τοῦ Χρηματιστηρίου, τῆς Siemens, τοῦ Σιφο ράιτ, τῶν δομημένων ὁμολόγων, τῶν Ὀλυμπιακῶν ἔργων πού κόστισαν πενταπλάσια ἀπό τήν πραγματική τους ἀξία ἀλλά κανείς δέν ὁδηγήθηκε στήν φυλακή καί τό κυριώτερο κανενός ἡ αἰσχροκερδής περιουσία δέν ἀποδόθηκε στό νόμιμο δικαιοῦχο της πού εἶναι τό Ἑλληνικό δημόσιο. Γιατί δέν ὑπάρχει ἀνάστημα στόν πολιτικό κόσμο τῆς πατρίδας μας νά γκρεμίσει τήν αἰσχροκέρδεια καί τό ἔγκλημα τοῦ “λευκοῦ κολλάρου”. Οἱ πολιτικοί μας τό μόνο πού τούς νοιάζει εἶναι ἡἐπανεκλογή τους. Κατεβαίνουν στό ἐκλογικό σῶμα μέ τούς νόμους τῆς ἀγορᾶς: τί θέλει ὁ πολίτης νά ἀκού-
σει, αὐτό τοῦ λένε. Δέν ὑπάρχουν θεσμοί γιά τήν δημοκρατική ὀργάνωση τῶν κομμάτων καί οἱ βουλευταί ἀναγκάζονται γιά νά ἐπιβιώσουν νά γίνονται κόλακες τοῦ ἑκάστοτε ἀρχηγοῦ καί ὑποχείρια τῆς νομενκλατούρας καί ὀλιγαρχίας πού κυβερνᾶ τό κάθε κόμμα. Ὅλα τά κόμματα ἔχουν ἀφόρητη καί ἐξουσιαστική δομή καί ἱεραρχία μέ μία ἀπόλυτη αὐθαίρετη κορυφή καί αὐθεντία, πού δέν ἀνέχεται τήν ἄλλη φωνή καί τήν κριτική. Τό κάθε κόμμα μικρό ἤ μεγάλο ἀποβαίνει “σουλτανᾶτο” μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει ἀπόλυτο δίκιο ὁ πολύς Μουζέλης πού εἶπε: “Τό πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος
εἶναι κομματοκρατία”. Ἡ κατʼ ἐπίφασιν δημοκρατία μας οὐσιαστικά εἶναι ἡ ἀπολυταρχία τοῦ ἑνός
ἀνδρός, τοῦ ἑκάστοτε ἀρχηγοῦ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, πού ἐπιβάλλει μιά δικτατορία μέ κοινοβουλευτικό μανδύα, ἐφʼ ὅσον διορίζει καί ἀπολύει αὐθαίρετα καί κατά βούλησιν τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, θέτει ἐκτός κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος μέ ἁπλή δήλωσή του τόν ἐκλεγμένο ἀντιπρόσωπο τοῦ θεατοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἐπιλέγει τήν κομματικά προσκειμένη διοίκηση τῆς Δικαιοσύνης, πού μέ τήν σειρά της διά τοῦ ἀνωτάτου Δικαστικοῦ Συμβουλίου
διοικεῖ τή δικαστική λειτουργία μέπροαγωγές καί μεταθέσεις, μέ προφανές ἀποτέλεσμα ἡ περίφημος
διάκρισις τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Μοντεσκιέ νά μένει μόνο πρός ἀκαδημαϊ-
κή ἐνθύμιση. Σέ αὐτή τήν τραγικότητα δέν ὑπάρχει οὔτε ἀριστερή ἀντιπρόταση οὔτε κοινωνικοκεντρι-
κή προοπτική καί πολιτική πρόταση.Τό βασικό κόμμα τῆς ἀριστερᾶς ἔφθασε νά δικαιώσει τόν αἱμοσταγῆ δικτάτορα Ἰωσήφ Στάλιν καί θέτοντας στά πρός κατεδάφισιν μόνιμα καί σταθερά, τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ αὐτοδιαλύει τίς θαυμάσιες ἔννοιες τῆς ἰσότητος, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς
κοινοκτημοσύνης, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἐφʼ ὅσον τούς στερεῖ τήν μεταφυσική ἀναγωγή καί δικαίωσή
τους καί θέλει νά ἁγνοεῖ τόν ἄτεγκτο παγκόσμιο νόμο: “χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται” καί γιατί ὄχι. Καί ἐνῶ τό ἐργοστάσιο τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, κατέρρευσε μέσα στίς ἄπειρες ἀνομίες τοῦ ὀλιγαρχικοῦ συστήματος τοῦ κόμματος, μία ἀπό τίς ὁποῖες καί τά 350.000 τετρ. τῆς κατοικίας τοῦ Νικολάϊ Τσαουσέσκου, ἐναγωνίως ἀγωνίζονται νά διατηρήσουν τήν ἀντιπροσωπία μή διδασκόμενοι ἀπό τά λάθη τοῦ παρελθόντος, πού κατήγγειλε καί ὁ Μπακούνιν ἀναφερόμενος στήν
κομμούνα τῶν Παρισίων. Φυσικά δέν ἀσχολούμεθα μέ τά δῆθεν ἀριστερῆς ὑφῆς μορφώματα, προϊόντα τοῦ μάρκετινγκ τῆς καπιταλιστικῆς μηχανῆς πού στοχεύουν στήν προαγωγή τῆς ὁμογενοποίησης καί τοῦ συγκρητιστικοῦ ἀχταρμᾶ προωθώντας τά σχέδια τοῦ Σιωνιστικοῦ τέ-
ρατος γιά ἀποδόμηση τῆς ἰδιοπρο-σωπίας τοῦ λαοῦ μας.
3.Καλοῦνται λοιπόν τά κόμματα καθώς καί ὅλοι οἱ πολίτες νά ἐπαναστατήσωμε εἰρηνικά, ἀλλά σέ
αὐτήν τήν κατάντια ἀλλάζοντας ὁ καθένας μας τόν ἑαυτόν του, νά κατασφαλίσουμε θεσμικά τήν λει-
τουργικότητα τῆς ἀξιοκρατίας, νά ὑποβάλλουμε κοινωνικοκεντρικές προτάσεις πολιτικῆς, νά προωθή-
σουμε τήν κοινωνία τῶν σχέσεων τῶν ἀνθρώπων πού δίνει χαρά ζωῆς, νά περιστείλουμε τήν συνε-
χή ἐπιθετικότητα γιά τήν διασφάλιση τοῦ ἐγώ πού φέρνει μοναξιά καί ἐρημιά, νά ἀναβιώσουμε στήν
ἑλληνική μας γλώσσα τό ἦθος πού στόν Ὅμηρο σήμαινε ἐνδιαίτημα,κατοικία, τρόπο ὑπερβάσεως τοῦ
ἀτομισμοῦ. Νά ἀλλάξουμε μέ ριζοσπαστικές δομές τούς θεσμούς καί ἐπί τέλους νά πιέσωμε νά ἀντιμετωπιστεῖ τό σύμφωνο τῆς δῆθεν σταθερότητας πού εἶναι ὅλο λανθασμένο καί πού πρέπει νά ἀνατρέψει ἡ χώρα μας μαζί μέ τίς ἄλλες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά νά μπορέσουμε νά ὑπερβοῦμε τήν λαίλαπα τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης πού ἐνορχηστρώνει μαζί μέ ὅλες τίς παραπάνω παραμέτρους τό “ἐμφολεῦον” στήν μεγάλη ὑπερατλαντική χώρα Σιωνιστικό τέρας. Καί ἐδῶ μία ἀναγκαία διευκρίνηση πρός ἄρση τῶν “ἠθελημένων” παρερμηνειῶν, δέν ὁμιλοῦμεν γιά σημιτικό τέρας ἀλλά γιά σιωνιστικό τέρας καί ὁ νοῶν νοείτω…
ὉΜητροπολίτης
† ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ»

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Υπόθεση Μαρίας Μαργαρίτη συγκάλυψη παιδεραστίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' 'ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ' 3'Οος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΙΑΦΟΡΑ Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΜΑΣΟΝΙΑ Μασονία ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ νεα εποχη Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ Πειραιώς κ. Σεραφείμ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Χιλιασμός (μάρτυρες του Ιεχωβά) Aντίχριστος καί David Mayer de Rothschild David Mayer de Rothschild Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ : ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ '2000 ομιλίες σε mp3

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ : ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ '2000 ομιλίες σε mp3
O Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος ήταν ο μεγαλύτερος διδάσκαλος της ορθοδοξίας του 20΄ Αιώνα , Μέγας ερμηνευτής της Αγίας γραφής και των πατέρων.Οι ακουστικές ομιλίες του ξεπερνούν τις 2000 ομιλίες. Έχει αναπτύξει άριστα σύμφωνα με τη γραφή και τους πατέρες το θέμα του Αντίχριστου και της Δευτέρας παρουσίας του χριστού,στις ΟΜΙΛΙΕς Β.προς Θεσσαλονικείς επιστ.,Στις κατηχήσεις Αγίου κυρίλλου Από ομιλία 90'έως 120' και στην ερμηνεία της ιεράς αποκαλύψεως του ιωαννου. Όποιος θέλει να ακούσει και να κατεβάσει όλες τις ομιλίες του μπορεί από εδώ.ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ \ ΕΙΣΟΔΟΣ \ ΗΧΟΛΗΨΙΕΣ \ ΟΜΙΛΙΕΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ.