>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΦΕΛΗΘΗ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥΝΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΥΔΟΛΩΣ " "

Ἐπισημαίνει ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΦΕΛΗΘΗ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥΝΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΥΔΟΛΩΣ
«Νά μᾶς ἀφήσει ἥσυχους τό Ἑλληνικόν Κράτος νά συνεχίσουμε τήν πορείαν μας» Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος μέ ἀφορμήν τάςσυνεχεῖς ἐπιθέσεις τοῦ Κράτους καί τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων του ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ σκοπόν τόν ἀπογαλακτισμόν του ἀπό Αὐτήν προέβη εἰς γραπτήν δήλωσιν, διά τῆς ὁποίας ἐπισημαίνει ὅτι εἶναι προτιμότερος ὁ χωρισμός Κράτους--Ἐκκλησίας. «Παρακαλῶνά μᾶς ἀφήσει ἥσυχους, τό Ἑλληνικό Κράτος, κι ἐμᾶς ὡς Χριστιανούς νά συνεχίσουμε τή δική μας πορεία» ὑπογραμμίζει ὁ Μητροπολίτης. Ὁλόκληρος ἡ δήλωσίς του ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Ἀνοίγουν κατὰ καιροὺς παρόμοιες συζητήσεις γιὰ θέματα, ποὺ ἤ προτείνουν ἡ ἐπιβάλλουν, τάχα ἤ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τάχα κάποιες Ἀνεξάρτητες Ἀρχές, τάχα ὁ Συνήγορος τοῦ πολίτη. Περὶ ὅλων αὐτῶν καὶ ὅσων ἐνδεχομένως αὔριο "μᾶς προκύψουν" νομίζω ὅτι ὀφείλουμε νὰ θυμίσουμε καὶ νὰ ξεκαθαρίσουμε τὰ ἑξῆς: Τὸ Κράτος μας ὅταν συστάθηκε καὶ θέλησε νὰ ὀργανωθεῖ, προκειμένου νὰ μετατρέψει τοὺς ἐπαναστατημένους ραγιάδες σὲ Ἕλληνες πολίτες, πῆρε τὰ ἱερά μας σύμβολα, πῆρε τὸ ἱεροτελεστικὸ τῆςἘκκλησίας μας, πῆρε τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία μας καὶ ὅλα αὐτά, τὰ ἔπλεξε μὲ τὴν καθημερινότητα τῆς Διοικήσεώς του καὶ μὲ τὴν ἐπισημότητα τοῦ Πρωτοκόλλου του, μὲ στόχο "τὸ στήσιμο" τῆς ὑπολήψεωςτῶν Θεσμῶν του. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τῆς πραξικοπηματικῆς "ἱδρύσεώςτης" πλήρωνε τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος καὶ τὸ πληρώνει μέχρι σήμερα. Τὸ "σήκωσε" στὶς πλάτες της καὶ τὸ σηκώνει μέχρι σήμερα. Ἡ Ἐκκλησία, μποροῦμε τώρα νὰ τὸ βεβαιώσουμε, ἐλάχιστα ὠφελήθηκε, μά, τὸ Κράτος μας διόλου δὲν βλάφτηκε. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἦρθε ὁ καιρός, νὰ ἐπανεξεταστοῦν οἱ περιχωρήσεις καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ θεσμοὶ στοὺς ρόλους τους καὶ στὶς τροχιές τους. Ἀλλά, νὰ δοκιμασθοῦν καὶ οἱ ἀντοχές τους. Τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, φαντάζεται ὅτι μπορεῖ νὰ συνεχίσει τὴν πορεία του ἄχρωμο πνευματικά, ἀνερμάτιστο παραδοσιακά, χωρὶς σύμβολα, χωρὶς διαχρονικὲς ἀξίες καὶ προσανατολισμό, χωρὶς πίστη σὲ ἐσχατολογικὲς ἐμπειρίες. Τὸ Κράτος μας, δανείζεται τέτοια μοτίβα ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ἡ ὁ ποία ἤ δὲν βλέπει τὴν συμφορά της, ποὺ ἔρχεται ἤ ἐπειδὴ ἀπεμπόλησε τὴν δύναμη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὴν ἀποτρέψει, ὑποκύπτει "ἔν δοξα".Σ αὐτὸν τὸν δρόμο ποὺ τραβᾶ τὸ Κράτος μας, λυπᾶμαι, ἀλλὰ ὡς Ἐκκλησία, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ συντροφεύσουμε. Τοῦ εὐχόμαστε καλὴ στράτα καὶ καλὸ κατευόδιο. Μακάρι, τὸ πείραμα ποὺ ἐπιχειρεῖ, νὰ ἐπιτύχει. Τὸ εὔχομαι εἰλικρινά. Ὅμως, μὴ ζητᾶτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία σας νὰ συγκατανεύσει, μὴ ζητᾶτε νὰ νοθεύσει τὸ κρασί μας. Ἄς συνεχίσουμε μὲ τὴν ἐξάρτυσή μας ὁ κάθε θεσμὸς καὶ "τὸ καθ ὑμᾶς ἀπαλλάξατε τῶν φροντίδων ἡμᾶς. Τὴν ὑμετέραν οὖν πορευόμενοι..." (Ὁ Πατριάρχης Ἱερεμίας Β´ ὁ Τρανὸς στοὺς θεολόγους τῆς Τιβίγγης στὴν δεύτερη "Ἀπόκρισή" του, 1581). Παρακαλῶ νὰ μᾶς ἀφήσει ἥσυχους, τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, κι ἐμᾶς ὡς Χριστιανούς, νὰ συνεχίσουμετὴν δική μας πορεία. Μιὰ πορεία γεμάτη ἁμαρτωλότητα, ποὺ ὅμως, δὲν θὰ σκυλεύεται στὶς τηλεοράσεις. Γεμάτη σκάνδαλα, ποὺ ὅμως δὲν θὰ ἀποτελοῦν τὸ μαξιλαράκι, ποὺ ἀπορροφᾶ τοὺς κραδασμοὺς τῶν πολιτικῶν ἀδιεξόδων. Γεμάτη σύμβολα, ποὺ δὲν θὰ γίνονται παίγνιο στὴν ψηφοθηρία τῶν μεταναστῶν. Γεμάτη ἀξίες, ποὺ παραμένουν ἀνεξίτηλες στὸ πνευματικὸ χρηματιστήριο τοῦ πλανήτη. Γεμάτη Πίστη, ποὺ "κόβει εἰσιτήρια" στὰ μαρμαρένια ἁλώνια, ὅπου συναγωνίζονται οἱ πολιτισμοὶ καὶ ἡ πνευματικότητά τους. Γεμάτη ἁγιότητα, ποὺ εἶναι ἡ χωρὶς ὅρους καὶ ὅρια, πλήρης ἀποδοχὴ τῶν μετανοημένων ἁμαρτωλῶν. Κι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, ἄς μὴ ἐθελοτυφλοῦμε. Ἄς μὴ ζοῦμε μὲ ὡραι οποιημένα ἱστορικὰ φαντάσματα τοῦ παρελθόντος. Ἄς ἀποφασίσουμε νὰ ἀρκεστοῦμε στὸ εὐαγγελικὸ πολίτευμάμας, τὸ ὁποῖο "ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει" (Φιλιπ. 3,20). Δὲν γίνεται "νὰ τὰ ἔχουμε καλὰ μὲ τὸν Θεὸ χωρὶς νὰ τὰ χαλάσουμε μὲ τὸν διάβολο". Ἄς ἐπαναβιώσουμε τὴν "Πρὸς Διόγνητον" Ἐπιστολὴ καὶ τὴν ἐποχὴ ποὺ περιγράφει. Καὶ χωρὶς τύψεις, παρακαλῶ! Εἴχαμε, ὡς Ἐκκλησία καὶ θὰ ἔχουμε "στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων" τεράστια ὀφειλὴ στὴν ἑλληνικὴ Παιδεία, στὴν ἑλληνικὴ Γλώσσα καὶ στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ διανόηση, ἐπειδὴ "ἔντυσαν" τὰ δόγματα τῆς Πίστεώς μας. Αὐτά, (ἡ παιδεία, ἡ γλώσσα καὶ ἡ ἑλληνικὴ σκέψη), θὰ συνεχίσουν νὰ ἐνυπάρχουν τόσο στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Γραμματολογία ὅσο καὶ στὴν βιωμένη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία, γιὰ πάντα, σ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. (Πάντως, ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος ἐξέλιπαν). Στὸ κάτω-κάτω, μποροῦμε νὰ ποῦμε στοὺς ἀπορημένους σκεπτικιστὲς περὶ αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ διαζυγίου: "ηὐλίσαμεν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκό ψασθε..." (Ματθ. 11,17). Ὁπότε μὴ μᾶς βασανίζετε τὴν μιὰ μὲ τὸν ὅρκο, τὴν ἄλλη μὲ τὴν καύση, ἔπειτα μὲ τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὰ σχολεῖα, μὲ τὰ σύμβολα ἀπὸ τὶς σημαῖες κ.λ.π. Ἡ Ἱστορία θὰ ἀποδείξει τὴν ἀντοχὴ τοῦ καθενός μας. Ἐξάλλου, κατὰ πὼς ἔλεγε κι ὁ Ἀντώνης Σαμαράκης: "Τὴν Ἱστορία τὴν γράφουν ὥρα τὴν ὥρα, χρόνο μὲ χρόνο, μὲ τὴν Ἀγάπη, μόνο αὐτοί. Τὴν Ἱστορία τὴν γράφουν μόνο οἱ Χριστιανοί !". Ποιὸς ξέρει! Ἴσως κάποτε ξανασυναντηθοῦν οἱ δρόμοι μας, μὲ περισσότερη εἰλικρίνεια καὶ αὐτοσυνειδησία. Καὶ μὲ λιγότερη ὑποκρισία. Κι ἐκείνη ἡ συνάντηση θὰ ἀποζημιώσει τὸν καθολικὸ πολιτισμό, γιὰ τὰ ὅσα θὰ ἔχουν μεσολαβήσει»
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ