>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Σὲ τέσσερις μῆνες 7.300.000 εὐρὼ ὁ τουρκικὸς τζίρος τῶν λαθρομεταναστῶν " "

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἐνῶ στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο ἐκτυλίσσονται καθημερινὰ ἀπίστευτες ἱστορίες μὲ ἀπεγνωσμένους ἑκατοντάδες λαθρομετανάστες νὰ προσπαθοῦν μὲ κάθε μέσο νὰ περάσουν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Zaman, κάνει τὴν ἐντυπωσιακὴ ἀποκάλυψη ὅτι μόνο μέσα στοὺς τέσσερις τελευταίους μῆνες ὁ τουρκικὸς τζίρος τῆς λαθρομετανάστευσης, δηλαδὴ τῆς γιγάντιας ἐπιχείρησης προώθησης τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν χώρα μας, στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Σμύρνης ἀνῆλθε στὰ 7.260.000 εὐρώ,
δηλαδὴ 21 ἑκατομμύρια τουρκικὲς λίρες καὶ πιὸ ἀναλυτικά, 5,5 ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ 2,3 ἑκατομμύρια δολάρια Ἀμερικῆς. Τὰ πράγματι καταπληκτικὰ αὐτὰ ποσὰ ἀποκαλυφτῆκαν μετὰ ἀπὸ μιὰ ἐπιχείρηση σύλληψης στὶς 16 Ἀπριλίου στὴν Σμύρνη τεσσάρων κορυφαίων Τούρκων δουλεμπόρων ποὺ κρατοῦσαν «τεφτέρια», (ἀναλυτικὰ στοιχεῖα), ἀπὸ τὰ ἔσοδα τῆς τεράστιας αὐτῆς ἐπιχείρησης προώθησης τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα.
Ἡ βασικὴ πόρτα ἐξόδου ἀπὸ τὴν Τουρκία πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, εἶναι....
ἡ γραμμὴ Ἀϊδίνιου -κοιλάδα τοῦ Menderes καὶ Σμύρνη. Ἐκεῖ συγκεντρώνεται ὁ κύριος ὄγκος τῶν λαθρομεταναστῶν, (ποὺ ὑπολογίζονται ἐτησίως στὶς 150 χιλιάδες) καὶ ἀπὸ ἐκεῖ κανονίζονται τὰ ναῦλα γιὰ νὰ τοὺς περάσουν στὸ Αἰγαῖο πέλαγος ὅπου σημειώνονται οἱ περισσότερες τραγωδίες μὲ τὰ ἀλλεπάλληλα ναυάγια ποὺ ἀναγκάζουν τὴν ἑλληνικὴ ἀκτοφυλακὴ νὰ ἐπεμβαίνει γιὰ νὰ σώσει ὅσους ναυαγοὺς μπορεῖ νὰ σώσει καὶ νὰ τοὺς μεταφέρει σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος. Τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο ἔχουμε ἀλλεπάλληλα ἐπεισόδια μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα καταγράφει ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα καὶ δείχνουν ὅτι ἡ κατάσταση ἔχει ξεφύγει πλέον ἀπὸ κάθε λογικὴ καταμέτρηση, ὅπως στὶς 30 Νοεμβρίου τοῦ 2013 ἀνοιχτά τῆς Μυτιλήνης προερχόμενοι ἀπὸ τὸ Burhaniye τῆς Τουρκίας, στὶς 9 Δεκεμβρίου τοῦ 2013 στὴν περιοχὴ τοῦ Τσεσμέ, στὶς 16 Ἀπριλίου τοῦ 2014 πάλι ἀνοιχτά τῆς Σμύρνης, στὶς 5 Μαΐου τοῦ 2014 κοντὰ στὴν Σάμο μὲ δυὸ πλοῖα μὲ λαθρομετανάστες.

Καὶ ἐνῶ τὸ τεράστιο κύμα τῶν λαθρομεταναστῶν ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ μὲ ἐκρηκτικοὺς ρυθμοὺς στὸ ἀμέσως προσεχὲς μέλλον, καθὼς ἑκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες κατευθύνονται πρὸς τὰ δυτικὰ μὲ σκοπὸ νὰ εἰσέρθουν στὴν Ἑλλάδα, ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα ἐπισημαίνει ὅτι ἑκατοντάδες ἀπὸ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ χάσουν τὴν ζωή τους στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ στὰ βουνὰ τῆς Θράκης προσπαθώντας νὰ διαβοῦν τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα. Ἡ κατάσταση αὐτή, ἂν τὴν συνειδητοποιήσει κανεὶς εἶναι τρομακτική, καθὼς ἀφ’ ἑνὸς κινδυνεύει πλέον ἄμεσα ἡ κοινωνικὴ καὶ ἐθνοφυλετικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας μας καθὼς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία ὅλων αὐτῶν εἶναι φανατικοὶ μουσουλμάνοι, ἀφ’ ἑτέρου γινόμαστε μάρτυρες ἑνὸς κυριολεκτικὰ φοβεροῦ καὶ λίαν ἐπικερδὲς δουλεμπορίου ἀπὸ τοὺς Τούρκους, μὲ πολλὰ ἀνθρώπινα θύματα καὶ στὶς δυὸ πλευρὲς τῶν συνόρων. Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Zaman, περιγράφει μόνο ἕνα μέρος τῆς τεράστιας αὐτῆς ἐπιχείρησης μεταφορᾶς λαθρομεταναστῶν στὸ Αἰγαῖο, ποὺ ὄχι μόνο συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση, ἀλλὰ διευρύνεται συνεχῶς καθὼς ἀλλεπάλληλα κύματα μὲ χιλιάδες ἀπελπισμένους μουσουλμάνους καταφθάνουν στὶς τουρκικὲς ἀκτὲς μὲ προορισμὸ τὴν Ἑλλάδα.
Οἱ ἀποκαλύψεις αὐτὲς τῶν ἴδιων των Τούρκων δίνουν τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς κατάστασης ποὺ ἔχει πάρει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις. Ἡ χώρα μας ἀπειλεῖται πλέον ἄμεσα μὲ ἀνθρώπινο «τσουνάμι» ἀπὸ Τουρκία, ἐνῶ ἔχει τὴν δυστυχία νὰ βρίσκεται στὴν δεδομένη συγκυρία κάτω ἀπὸ ἕνα κατοχικὸ καὶ μειοδοτικὸ καθεστώς. Ἃς ἀναλάβει ὁ καθένας τὶς εὐθύνες του!
ΠΗΓΗ
Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου